Projex

Müşteri:
Yer:Ankara,TÜRKİYE
Cam Türü:
Tamamlama Yılı:
Kategori:Ofis

Proje Detaylarıx

Bu projede çevresine duyarlı, iç ve dış mekan tanımları, kitle etkisi bakımından yakın çevresinde farklı bir bakış getirmeyi hedefleyen bir yapı tasarlanması hedeflenmiştir. Doğal havalandırma ve kat balkonları kullanımıyla işletme maliyetlerinin minimize edildiği, çalışanların daha sağlıklı ve daha verimli çalışabilecekleri ofis mekanları sağlanmıştır.

İşveren halihazırda işletmekte olduğu CEPA AVM yapısının kuzey yönünde kalan boş kısımda, daha önceden bu sebeple ayrılan emsal alanını da kullanacak şekilde bir ofis binası yaptırmayı planlamıştır.

Proje kapsamında işveren tarafından beklenen, yapının planlanan bölümler içerisinde mimari ve mühendislik mesleki ilkeleri gerekli yerel ve uluslararası standartlara uygun, mimarlık ve mühendislik sınırları dahilinde olabildiğince örnek niteliğinde ilgi çekici ve kullanışlı olmasıdır. Ekonomi, işletim maliyetleri ve dayanıklılık da gözetilen diğer unsurlardır.

Proje alanı Ankara İli, Eskişehir yolu/ Batı koridoru üzerinde yer almaktadır. Halihazırda kullanımda olan CEPA AVM yapısının kuzey yönünde kalan boş kısımda, gerek o civarda oluşan oradan geçen ana bulvara cepheli ve oradan giriş alabilecek bir konum ve yerleşimde tasarlanacak bu ofis yapısı çevresindeki gelişen iş ve ofis mevcut potansiyelini kullanmayı amaçlamaktadır.

Proje alanı yer itibarı ile özellikle Eskişehir yolundan daha içeride, ancak yeni açılan geniş bulvara cepheli bir konumda ve arazi yapısı itibarı ile   düz bir zemine oturmaktadır. Yapıda yüksek bir ofis kütlesinin monotonluğu; plan şemasındaki kütle geometrisi ile artiküle edilmiş, ayıca hareketli balkon/ teras çıkmaları ile yatayda ve üç bölümdeki farklı güneş kırıcı tasarımları ile dikeyde kırılmaya çalışılmıştır. Güneş kırıcıların plandaki hizaları bu farklılaşmayı 3. Boyuta da taşımakta ve katlar arası kullanıcılara da hissettirmektedir.

Proje alanı, genel olarak Doğu- Batı’ya yönlenmektedir. Bu durum da Doğu ve Batı cephelerinde güneş kontrolü için özel tedbirlerin alınmasını gerektirmiştir. Dolayısı ile; güneş kontrol elemanların eklenmesi şeklinde değil ama genel cephe dili ile bütünleşik yatay ve düşey güneş kontrol elemanlarının oluşturduğu bir doku, binanın genel cephe dilini oluşturmuştur.